Types of Reiki & Energy Healing

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

 • Ra Sheeba
 • Radiance Energy Training
 • Radiant Healing
 • Radiant Touch
 • Radionics
 • Rain Forest Reiki
 • Rainbow Crystal Dolphin Reiki
 • Rainbow Healing Energy
 • Rainbow Light Healing
 • Rainbow Man Ascension Reiki
 • Rainbow Medicine
 • Rainbow Rays Sacred Stone Activation
 • Rainbow Reiki
 • Rainbow Tribe Reiki
 • Raku Kei Reiki
 • Ra-Sheeba
 • Real Reiki®
 • Reconnective Healing
 • Red Hot Reiki
 • Reido Reiki
 • Reiki Crystal Healing
 • Reiki Hijau
 • Reiki Inti
 • Reiki Jin-Kei-Do
 • Reiki Kundalini Tumo
 • Reiki Nur Ilahi
 • Reiki of Kuan Yin
 • Reiki Plus
 • Reiki Psychic
 • Reiki Tao
 • Reiki Tummo
 • Reiki Universal Energies System
 • Reiki Yoga
 • Reiki-Do
 • Ro-Hun Therapy
 • Rosari Reiki
 • Run Valdr (Runic Reiki)
 • Runic Reiki
 • S.H.E.N. Therapy
 • Sacred Breath Healing
 • Sacred Breath Reiki
 • Sacred Earth Reiki
 • Sacred Flames Reiki
 • Sacred Geometry Reiki
 • Sacred Moon Reiki
 • Sacred Path Reiki
 • Sacred Solar Reiki
 • Sai Baba Reiki
 • Saint Germain Violet Flame
 • Saku Reiki
 • Sanctuary Shakti
 • Sangye Menlha Reiki
 • Sapphires of Angels
 • Satya Reiki
 • Seichem Reiki
 • Seichim Reiki
 • Seiki Jutsu
 • Seiki Ryoho
 • Seiki Te-Ate
 • Seimei
 • Seitai Hô
 • Sekhem
 • Sekhem Reiki
 • Sekhem-Seichim-Reiki
 • Sekhmet Seichim
 • Sekkem (Sai Chem)
 • Self Love Reiki
 • Seven Facet Seichim
 • Seven Pearls Reiki
 • Seven Rays of Enlightenment
 • Seven Rays Reiki
 • Sexual Empowerments
 • Shai Ley An
 • Shakti Bija Mantra Reiki
 • Shaktipat
 • Shakyamuni Reiki
 • Shamanic Empowerments
 • Shamanic Energy Healing
 • Shamanic Reiki
 • Shamballa Multidimensional Healing
 • Shamballa Reiki
 • Shantihi
 • Shantira
 • Shen Chi
 • Shin Reiki
 • Shinjiro Reiki
 • Shinkiko
 • SHKM
 • Siddheartha Reiki
 • Signature Cell Healing
 • Silver Violet Flame
 • Silver Wolf Reiki
 • Sixty four Rays Of Healing
 • Snow White Reiki
 • Sokaisi Reiki
 • Solar Light Empowerment
 • Solar Goddess Radiance
 • Soul Fusion
 • Soul Star Reiki
 • Soul Star Seichim
 • Soul Therapy
 • Soulwork
 • Sound Therapy
 • Source Light Reiki
 • Spider Reiki
 • Spiral Yi
 • Spirit Reiki
 • Spiritual Cleansing & Healing
 • Spiritual Healing
 • Spiritual Ray Reiki
 • Star Fire
 • Star Fire Essence
 • Star Gate Energies
 • Star of Avalon Healing
 • Star Of Isis Healing
 • Starlight Reiki
 • Stellar Reiki
 • Sufi Reiki
 • Sunin Do
 • Surya Shakti
 • Symmetry Healing System
 • Synergy Johrei
 • Tachyon Karuna Reiki
 • Tachyon Reiki
 • Tagatha Wisdom Reiki
 • Tanaka San Reiki
 • Tanaki Reiki
 • Tantra Reiki
 • Tao Te Chi Energetic Healing System
 • Taokan Karuna Reiki
 • Taokan Reiki
 • Taokan Seichim
 • Tara Reiki
 • Tathagata Wisdom Reiki
 • Telepathy Empowerment
 • Telos Healing System
 • Templar Degree
 • Tenchi Seiki Teate
 • Tera Mai Reiki
 • Tera Mai
 • The Akashic Records
 • The golden Triangle Healing System
 • Therapeutic Touch
 • Theta Healing
 • Thought Field Therapy
 • Threshold reiki
 • Tibetan Energetics
 • Tibetan Maitri Vihara Reiki
 • Tibetan Reiki
 • Tibetan Soul Star Reiki
 • Tibetan Tantric Reiki
 • Tiger Reiki
 • Touch For Health
 • Tradition Of Light
 • Traditional Japanese Reiki
 • Transcendence
 • Transformational Energy Healing,
 • Transformational Reiki
 • Truth Ray Infusion Reiki
 • Tummo Reiki
 • Twenty One Divine Energies Healing Empowerments
 • Twin Flame Reiki
 • U’hane Nui Reiki
 • Unicorn Energy Healing System
 • Unicorn Healing System
 • Unified Chakra
 • Universal Energy Healing
 • Universal Healing Light Empowerment
 • Universal Healing Reiki
 • Universal Rays
 • Universal Reiki Dharma
 • Unlimited Reiki System Of Natural Healing
 • Urevia
 • Usui Reiki Ryoho
 • Usui Reiki
 • Usui Seven Degree Reiki
 • Usui Shiki Reiki Ryoho
 • Usui Shiki Ryoho
 • Usui Shin Kai
 • Usui Teate
 • Usui Teate Reiki
 • Usui Tibetan Reiki
 • Usui-Do
 • Vajra Essence Healing
 • Vajra Tummo Reiki
 • Varja Essences
 • Violet Flame Reiki
 • Violet Flame of Saint Germain
 • Violet Light Reiki
 • Vortex Healing/ Divine Energy Healing
 • Water Reiki
 • Wei-Chi Tibetan Reiki
 • Weight Loss Reiki
 • Wheel of Love TM
 • White Dove Reiki
 • White Fire Tantric Healing
 • White Light Reiki
 • White Tara Initiation
 • White Time Shakti
 • Wisdom of Merlin
 • Yocona Reiki
 • Yuen Method Of Chinese Energetics)
 • Zarlen Therapy
 • Zen Reiki
 • Zenith
 • Zero Balancing
 • Zhineng Qigong
Author of ‘Healing Through Reiki’, Ashwita learned Reiki in 1997, and started teaching it in 2006. She now incorporates other forms of energy healing, as well as hypnotherapy and past life therapy in her work. In her free time, she enjoys cooking, crafts, reading and painting.

Buy her book at